ماهرانه زندگی کن…قدرتمند و پرانرژی…خودت را برای تغییر و تبدیل به هرآنچه بهترین توست، آماده کن!

info@dr-haghi.ir

پست الکترونیک

7000 334 0902

شماره تماس

3
 زندگی در تراز جهانی

زندگی در تراز جهانی

امروزه مساله مهارت آموزی در آموزش و پرورش، در عین ضرورت، یک فن ظریف و تخصصی با ابهام و پیجیدگی های بسیار است. در سطح جهانی کوششهای وسیعی برای شناخت مسائل و ارتقاء مهارتها خصوصاً در کودکان و نوجوانان بعمل…

error: شما مجاز به انجام این کار نیستید! باتشکر