دکتر حسین‌علی حقی

" زندگی با طعم مهارت "

DSC093291
سوابق تحصیلی و علمی
 • دکتری تخصصی مدیریت گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری عمومی، کارشناسی ارشد مدیریت تغییر و تحول و کارشناسی مدیریت امور بانکی
 • بالغ بر دوهزار ساعت آموزشهای تخصصی و عمومی در حوزه‌های رفتار سازمانی و ارتباط موثر، تربیت مدرس، مدلهای ارزیابی عملکرد، مهارتهای شغلی کارکنان، سنجش و ارتقاء رضایت مشتریان، مدیریت ارتباط با مشتریان، خلاقیت کاری، اخلاق حرفه‌ای، مهارتهای ارتباطی، مدیریت تعارض و استرس،  انگیزش، اصول و تکنیک های مذاکره، تصمیم‌گیری اصولی، ارتباطات حرفه ای مدیران و…
 • مقالات منتشر شده در فصلنامه‌های علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی و سیاستها و پژوهشهای اقتصادی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی و رساله با محوریت هوش و چابکی سازمانی
 • مؤلف کتابهای تصمیم از نو، راهکارهای جسورانه حل مساله و تصمیم گیری بخردانه، خط مشی گذاری کسب و کار، رهیافتهای نوین خط مشی گذاری و تصمیم گیری در کسب و کار
 • عضو هیأت علمی المپیاد علمی کارکنان
 • پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۰ در شبکه بانکی کشور
IMG_20180123_1242461
سوابق کاری و تجربی
 • بیش از ۲۰سال سابقه اجرایی و مدیریتی در رسته‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی
 • بنیانگذار استارت آپ مگامدیر
 • مبدع خط مشی گذاری کسب و کار
 • مدرس دانشگاه و دوره های ضمن خدمت کارکنان
 • برگزار کننده نشست‌های تخصصی و کارگهای آموزشی کارکنان و مدیران سازمانهای خصوصی و دولتی
 • بازرس وی‍ژه کنترل کیفی خدمات
 • تدوین طرح بازاریابی خدمات بانکی و طراحی نظام جامع ارزیابی رضایت مشتریان
 • طراحی و تدوین نقشه راه خط مشی کسب و کار بر مبنای اهداف و شرایط محیط
 • طراحی متد اقتضایی تصمیم گیری در بازارهای بحرانی و مهارتهای تصمیم گیری مدیران
سالن
حوزه تخصص و تمرکز فعالیتها
 • مدیریت تغییر و تحول 
 • مهارتهای زندگی
 • مهارتهای شغلی کارکنان
 • هوش سازمانی 
 • هویت دیداری سازمانی
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • خط مشی گذاری 
 • عارضه یابی سازمانی 

گواهینامه ها

مقالات منتشر شده در رسانه‌ها

۰۹۰۲۳۳۴۷۰۰۰

dr_haghi.ir@
info@dr-haghi.ir
error: شما مجاز به انجام این کار نیستید! باتشکر